XX WIEK Kalendarium http://xxwiek.pl/dzien/ historia, XX wiek, źródła historyczne, fotografie historyczne, filmy historyczne, zdjęcia historyczne, Karta <![CDATA[Brześć Litewski. Traktat brzeski]]> http://xxwiek.pl/dzien/1918-02-09/Brzesc_Litewski_Traktat_brzeski/5663 <![CDATA[Konferencja w Jałcie]]> http://xxwiek.pl/dzien/1945-02-04/Konferencja_w_Jalcie/m23524 <![CDATA[Traktat pokojowy między Niemcami i Ukrainą]]> http://xxwiek.pl/dzien/1918-02-09/Traktat_pokojowy_miedzy_Niemcami_i_Ukraina/m20435 <![CDATA[Traktat pokojowy między Niemcami i Ukrainą]]> http://xxwiek.pl/dzien/1918-02-09/Traktat_pokojowy_miedzy_Niemcami_i_Ukraina/m20436 <![CDATA[Obchody rocznicy wejścia Wojska Polskiego do Brześcia]]> http://xxwiek.pl/dzien/1920-02-09/Obchody_rocznicy_wejscia_Wojska_Polskiego_do_Brzescia/m20437 <![CDATA[Obchody rocznicy wejścia Wojska Polskiego do Brześcia]]> http://xxwiek.pl/dzien/1920-02-09/Obchody_rocznicy_wejscia_Wojska_Polskiego_do_Brzescia/m20438 <![CDATA[Obchody rocznicy wejścia Wojska Polskiego do Brześcia]]> http://xxwiek.pl/dzien/1920-02-09/Obchody_rocznicy_wejscia_Wojska_Polskiego_do_Brzescia/m20439 <![CDATA[Obchody rocznicy wejścia Wojska Polskiego do Brześcia]]> http://xxwiek.pl/dzien/1920-02-09/Obchody_rocznicy_wejscia_Wojska_Polskiego_do_Brzescia/m20440 <![CDATA[Kartka na alkohol i mydło]]> http://xxwiek.pl/dzien/1982-02-01/Kartka_na_alkohol_i_mydlo/m23601