Polityka prywatności


1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych pociąga za sobą likwidację konta lub uniemożliwienie korzystania z niektórych usług platformy XXwiek.pl.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem platformy XXwiek.pl jest Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa. Zbiory informacji o Użytkownikach serwisu oraz członkach Klubu „Historii Bliskiej” są wyodrębnianymi bazami danych, przechowywanych na serwerze Ośrodka KARTA w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, do którego dostęp posiadają wyłącznie osoby upoważnione.

3. Dane Użytkowników serwisu nie są udostępniane, przekazywane ani sprzedawane innym osobom i instytucjom. Dostęp do nich mogą mieć jedynie — w szczególnych przypadkach — odpowiednie organy państwa, działające w ramach prowadzonych przez nie postępowań.

4. Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmiot prowadzący platformę XXwiek.pl swych danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach platformy XXwiek.pl w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, przedstawienia oferty usług świadczonych na portalu XXwiek.pl, statystycznych oraz sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność podmiotu prowadzącego platformę.

5. Użytkownik platformy XXwiek.pl podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Udostępnienie niektórych z tych danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług platformy XXwiek.pl, w szczególności:

  • podczas rejestracji konta w serwisie każdy Użytkownik proszony jest o podanie imienia, nazwiska, propozycji loginu (nazwy nowo zakładanego konta), swojego adresu e-mail oraz wybranego hasła. Podanie e-maila jest konieczne ze względu na konieczność potwierdzenia rejestracji; podanie imienia i nazwiska pozwala na personalizację konta;
  • dane podawane w formularzu zgłoszenia kandydatury do Klubu „Historii Bliskiej” przetwarzane będą w specjalnej bazie danych w celu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia oraz informacji o akceptacji lub odrzuceniu kandydatury; komunikacji w ramach funkcjonowania Klubu oraz dystrybuowania informacji o wydarzeniach, publikacjach, stażach itp. wśród członków Klubu; informacje dobierane będą według charakterystyki odbiorcy, określonej w zgłoszeniu;
  • dla celów statystycznych automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane są przez system statystyk Google Analytics i nie są zestawiane z danymi osobowymi Użytkowników platformy XXwiek.pl;
  • serwis XXwiek.pl wykorzystuje „ciasteczka” (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki internetowej użytkownika i pozwalają na wyświetlanie odpowiedniej treści (wybór profilu oraz dostęp do konta);
  • wykorzystanie formularza kontaktowego, pozwalającego na wysłanie wiadomości e-mail do administratorów strony wymaga podania odpowiednich danych kontaktowych.

6. Podmiot prowadzący platformę XXwiek.pl nie ponosi odpowiedzialności za upublicznienie przez Użytkowników za pomocą platformy danych osobowych osób trzecich.

  O nas   |   FAQ   |   Polityka prywatności   |   Regulamin   |   Kontakt   |   Logowanie   |   Rejestracja   |   Newsletter   |   Forum   |   rss RSS  
sparta