Konkurs „Ocal okruchy historii – młodzież buduje muzea”
2009-11-03

Europejskie Centrum Solidarności oraz Muzeum II wojny światowej organizują konkurs dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Ocal okruchy historii — młodzież buduje muzea”.

Konkurs polega na opisaniu wybranej pamiątki historycznej z okresu II wojny światowej lub z okresu działalności „Solidarności" i opozycji demokratycznej w latach 1970-1989.

Główną ideą i inspiracją dla uczestników konkursu jest poszukiwanie i opisanie materialnego dziedzictwa Polski i Polaków (np.: zdjęć, dokumentów, gazet, ulotek, znaczków, listów, plakatów, książek, sprzętu drukarskiego, wojskowego, pamiątek osobistych etc.), a przez to współudział młodzieży w tworzeniu kolekcji muzealnych Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskiego Centrum Solidarności.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół kształcących w języku polskim za granicą. Do konkursu uczniowie mogą zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 3 osoby). Uczeń może złożyć jedną pracę indywidualną w danej kategorii i wziąć udział tylko w jednej pracy zbiorowej w danej kategorii.

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie znaleźć i opisać w interesującej formie pamiątkę historyczną oraz przedstawić jej pochodzenie, losy, historię, znaczenie i oddziaływanie na najbliższe otoczenie na tle historii np. wsi, miasta, gminy. Pamiątka nie może być częścią zbiorów muzealnych, archiwalnych lub bibliotecznych.
Praca konkursowa może przyjąć formę prezentacji multimedialnej, krótkiego filmu lub tekstu i powinna być samodzielną pracą ucznia lub zespołu uczniów.

Zamierzeniem organizatorów jest odnalezienie zapomnianych materiałów z czasu II wojny światowej i z okresu działalności opozycji demokratycznej, a w szczególności Solidarności oraz zainteresowanie uczniów historią najnowszą Polski, przeszłością swoich bliskich oraz osób z najbliższego otoczenia, którzy są świadkami historii.

Patronat nad konkursem objął Marszałek Sejmu RP - Bronisław Komorowski i Ministra Edukacji Narodowej - Katarzyna Hall, a jego organizatorami są Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej przy wsparciu kuratoriów oświaty.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz materiały dodatkowe znaleźć można na stronie internetowej Europejskiego Centrum Solidarności.

 
  O nas   |   FAQ   |   Polityka prywatności   |   Regulamin   |   Kontakt   |   Logowanie   |   Rejestracja   |   Newsletter   |   Forum   |   rss RSS  
sparta